4. Računovodstvo dugotrajne materijalne, nematerijalne imovine i zaliha

natrag
  • Obavljanje aktivnosti računovodstva trgovine na malo i veleprodaje, obračuna proizvodnje, vrednovanja zaliha i dugotrajne imovine.
  • Zatvaranje konta troškova obračunskog razdoblja poslovanja i formiranje rezultata poslovanja korisnika.
  • Izrada i analiza komparativnih rezultata poslovanja korisnika.