5. Saldakonti kupaca i fakturiranje

natrag
  • Upravljanje i kontrola analitičkih evidencija kupaca u Hrvatskoj i inozemstvu.
  • Fakturiranje roba i usluga kupcima u Hrvatskoj i inozemstvu.
  • Izdavanje opomena i obračun zateznih kamata na zakašnjela plaćanja.
  • Priprema izviješća, analiza i dokumentacije za internu i eksternu reviziju, državne institucije.
  • Prikupljanje dokumentacije iz područja rada za potrebe sudskih postupaka.