3. Glavna knjiga

natrag
  • Upravljanje i kontrola vođenja poslovnih knjiga, izvještavanja, te računovodstvenih aktivnosti vezanih uz dugoročne i kratkoročne kredite, udjele i depozite.
  • Evidentiranje poslovnih promjena.
  • Sastavljanje financijskih izvještaja temeljem zakona koji reguliraju područje računovodstva u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje je usvojila Europska Unija, za potrebe državnih institucija, internih i eksternih korisnika.
  • Suradnja i priprema računovodstvenih podloga pri obavljanju postupaka revizije financijskih izvješća (državne, komercijalne, interne).
  • Upravljanje procesom zatvaranja razdoblja i izrada mjesečnih rokova obračuna poslovanja za korisnika.
  • Analize evidentiranja poslovnih promjena temeljem zahtjeva korisnika.
  • Analiza i efekti poslovnih promjena društva.

Računovodstvene aktivnosti koje se odvijaju unutar društva podijeljene su prema procesima što osigurava visoku specijalizaciju i kvalitetno vođenje poslovnih knjiga. Iznimna pažnja posvećuje se pravovremenoj dostupnosti računovodstvenih podataka i izradi izvještaja koji su temelj za donošenje poslovnih odluka.

Vođenje poslovnih knjiga odvija se u SAP ili Navision sustavu ovisno o potrebama klijenta. Pri tome vodi se računa o specifičnosti poslovanja klijenata te se, temeljem dosadašnjeg iskustava u vođenju poslovnih knjiga za društva unutar INA Grupe u Hrvatskoj i inozemstvu, predlažu najbolja poslovna rješenja unutar djelokruga Službe.

U interesu nam je i zadovoljstvo naših klijenata te se redovito provode ankete o zadovoljstvu korisnika naših usluga kako bi što bolje mogli odgovoriti na zahtjeve i prilagoditi uslugu krajnjem korisniku.