2. Kadrovska administracija, obračun plaća i poreza na dohodak

natrag
 • Pružanje usluga kadrovske administracije, obračuna plaća, obračuna ostalih primanja, obrade putnih naloga i poreza na dohodak (e-porezna, SNU).
 • Upravljanje i kontrola aktivnosti vezanih uz kadrovsku administraciju:
  • Prijave i odjave radnika (HZMO, HZZO),
  • Vođenje centralne kadrovske administracije (prikupljanje i pohranjivanje dokumentacije vezane za radni odnos, dosjei radnika, poslovna korespondencija i dr.),
  • Provođenje promjena u evidenciji radnika,
  • Provođenje i kontrola procesa eksternog i internog izvještavanja vezano za kadrovsku administraciju.
 • Upravljanje i kontrola aktivnosti vezanih uz obračun plaća, obračun ostalih primanja i poreza na dohodak:
  • Implementacija i provođenje internih akata klijenta (Kolektivni ugovori, Pravilnici o radu),
  • Pomoć pri kreiranju rokova za isplatu plaće, ostalih primanja i drugog dohotka,
  • Kontrola procesa knjiženih troškova plaća i izvanrednih isplata te drugog dohotka i usklađivanja stanja javnih davanja s državnim ustanovama,
  • Provođenje i kontrola procesa eksternog i internog izvještavanja vezano za obračun plaća, izvanrednih isplata i drugog dohotka,
  • Praćenje zakonskih i poreznih promjena vezanih uz porez na dohodak.
 • Upravljanje i kontrola aktivnosti vezanih obrade putnih naloga:
  • Kontrola procesa knjiženih troškova putnih naloga,
  • Provođenje i kontrola procesa eksternog i internog izvještavanja vezano za putne naloge.
 • Pružanje informacija iz djelokruga kadrovske administracije i obračuna plaće putem usluga „Servis za korisnike“ i „Chatbot“, TRS-ovog Virtualnog agenta.