1. Porezi

natrag
 • Upravljanje aktivnostima optimizacije poreza i upravljanje poreznim rizicima u cilju osiguranja najpovoljnijeg položaja klijenta u smislu plaćanja i optimizacije poreza i upravljanja rizicima.
 • Podrška klijentu u vezi s pitanjima vezanim uz transferne cijene.
 • Izrada Politike transfernih cijena, predlaganje metoda transfernih cijena, čuvanje Master file dokumentacije, procjena politike transfernih cijena i koordinacija u izradi studije o transfernim cijenama.
 • Upravljanje i kontrola aktivnosti vezanih uz obračun poreza i trošarina.
 • Vođenje zakonskih poreznih knjiga i obrazaca.
 • Praćenje relevantnih poreznih i trošarinskih propisa, pravovremeno informiranje klijenata o izmjenama istih te podrška kod provedbe izmjena u poslovanju.
 • Obračunavanje, knjiženje i praćenje poreza po odbitku.
 • Obrada, obračun i knjiženje poreza na dodanu vrijednost, trošarina, poreza na dobit, ostalih poreza i članarina.
 • Izrada i pravovremeno podnošenje poreznih izvještaja nadležnim državnim institucijama u zakonski propisanim rokovima.
 • Pregled ugovora s poreznog aspekta.
 • Usklađivanje podataka o obračunu i plaćanju poreza s podacima poreznih i carinskih tijela, te priprema podataka pri obavljanju poreznog nadzora od strane državnih tijela.