8. Operativno poslovanje riznice

natrag
 • Provođenje i kontrola izlaznih plaćanja.
 • Priprema, usklađivanje, kontrola i knjiženje kompenzacija, cesija i asignacija, factoringa.
 • Provođenje i kontrola transakcija vezanih uz primljene i dane kredite, akreditive i instrumente osiguranja plaćanja.
 • Priprema, kontrola i knjiženje poslovnih promjena vezanih za devizne i kunske bankovne izvode, priljeve i odljeve novčanih sredstava.
 • Provođenje i kontrola operativnih aktivnosti vezanih uz transakcije zaključene na tržištu deviza i tržištu novca, transakcije s robnim i financijskim derivatima, te transakcije vezane uz trgovanje kvotama CO2.
 • Sudjelovanje u izradi financijskih planova i izračun financijskih pokazatelja (covenanta) za kreditore.
 • Provođenje aktivnosti vezanih uz izdavanje i povrat poslovnih kartica.
 • Komunikacija s poslovnim bankama i ostalim relevantnim financijskim institucijama vezano uz operativne aktivnosti riznice, priprema i kontrola podataka i dokumentacije koja se dostavlja na zahtjev banaka, financijskih institucija, revizije i klijenata.
 • Održavanje matičnih podataka banaka.
 • Procjena financijske sposobnosti dobavljača.
 • Unos i održavanje kreditnih podataka kupaca.
 • Evidentiranje, zaprimanje, arhiviranje instrumenata osiguranja plaćanja i provođenje prisilne naplate potraživanja kupaca.
 • Deblokada prodajnih naloga.
 • Operativne aktivnosti vezane uz osiguranje potraživanja.
 • Priprema izvještaja i analiza, kontrola podataka i dokumentacije koja se dostavlja na zahtjev banaka, financijskih institucija, revizije i klijenata.