9. Održavanje matičnih podataka

natrag

Pružanje usluga u svezi s matičnim podacima kupaca, dobavljača, materijala, prodajnih usluga, nabavnih usluga, konta, mjesta troška i profitnih centara u ERP sustavima.

Osnovne aktivnosti održavanja matičnih podataka uključuju:

  • Održavanje matičnih podataka,
  • Provedba analiza u svezi s matičnim podacima,
  • Provedba čišćenja i obogaćivanja baza podataka,
  • Izrada izvješća o matičnim podacima i procesu njihovog održavanja,
  • Predlaganje aktivnosti i mjera za poboljšanje kvalitete matičnih podataka i procesa njihovog održavanja,
  • Sudjelovanje u projektnim aktivnostima i testiranjima u svezi s  matičnim podacima.