7. Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja i podataka prosudbe i plana

natrag
 • Prikupljanje podataka i izrada mjesečnih, kvartalnih i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za eksterne i interne potrebe.
 • Priprema računovodstvenih podloga za izradu godišnjeg izvješća («annual report»).
 • Izrada bilješki uz financijske izvještaje.
 • Sudjelovanje u pripremi kvartalnih izvještaja za burzu.
 • Konsolidacija planskih i prosudbenih podataka.
 • Koordiniranje procesa izvještavanja.
 • Upravljanje matičnim podacima procesa konsolidacije.
 • Izrada podloga za knjiženje ispravaka konsolidiranih financijskih podataka.
 • Kontrola dokumenata za knjiženje konsolidiranih financijskih podataka za plan i prosudbu.
 • Tehnička obrada procesa konsolidacije planskih podataka u konsolidacijskom sustavu.
 • Izrada raznih financijskih izvješća po potrebi i na zahtjev.
 • Sudjelovanje u različitim projektima s aspekta računovodstvenih utjecaja na konsolidaciju i MSFI.