Projekti

natrag

Projekt implementacije MSFI

  • Kao dio međunarodnog okruženja, prate se izmjene i dopune Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI).
  • Kao dio internacionalnog okruženja, međunarodni tim usvaja generalne smjernice i osnove postulate.
  • Prate se najbolje svjetske prakse u implementaciji.
  • Radi se procjena učinaka na poslovanje.
  • Radi se generalno usklađivanje učinaka na razini Grupe.
  • Priprema se eventualna promjena internih pravila i procedura.
  • Po potrebi se uključuju ostali relevantni interni i eksterni stakeholderi.