Projekti

natrag

Projekt RPA

Što je Robotic Process Automation (RPA)?
RPA je računalni softver koji radi na korisničkom sučelju na isti način kao i zaposlenici.

 

 

 

Cilj RPA projekta:

 

 

 

Glavni zadaci RPA projekta: