Novosti

natrag

Kristina Matešković

Na poziciji rukovoditelja PJ PDV-a, trošarina i ostalih poreza sam od 2017. godine, nakon što sam se
Službi poreza u TRS d.o.o. pridružila 2015. godine na poziciji Vodećeg stručnjaka za optimizaciju
poreza. Na istoj poziciji sam bila u INA, d.d., gdje sam radila od 2012. godine u novoosnovanoj Službi
planiranja poreza u Sektoru računovodstva i poreza. Na toj izazovnoj poziciji provela sam šest godina,
radeći na raznim projektima pripajanja i spajanja društava (M&A), izdvajanja, značajnih
prekograničnih transakcija (poput kupoprodaja udjela, nekretnina i društava). U sklopu te pozicije
provodila sam i porezna dubinska snimanja društava (due diligence), analize poreznih rizika te
optimizaciju poreznih položaja društava INA Grupe s aspekta poreza na dobit i PDV-a. Od projekata
bih posebno izdvojila EU Accession, u kojem sam imala ulogu voditelja tima Financije, na kojem sam
uz ostale vještine, dodatno nadogradila i znanje na području PDV-a. Kompaniji INA, d.d. pridružila
sam se iz kompanije Heineken Hrvatska d.o.o., u kojem sam bila na poziciji Tax Managera.