Novosti

natrag

Ivana Čabraja

Trenutačno radim na poziciji rukovoditelja PJ analitičkog računovodstva dobavljača (Služba saldakonti
dobavljača, TRS d.o.o.) te aktivno sudjelujem u projektima koji doprinose unapređenju i
automatizaciji poslovnih procesa – RPA i Lean Six Sigma. Svoju karijeru u INA Grupi započela sam
2010. godine, kao prva generacija Growww pripravničkog programa u Sektoru računovodstva i
poreza (INA, d.d.). Marljiv rad i upornost prepoznati su od strane mojih nadređenih te nakon četiri
godine rada u INA Grupi, postajem rukovoditelj PJ saldakonti dobavljača (Služba saldakonti, TRS
d.o.o.), gdje sam zadužena za planiranje i organizaciju računovodstvenih aktivnosti vezanih uz
dobavljače u zemlji i inozemstvu, troškove službenih putovanja i ostalih troškova realiziranih vlastitim
sredstvima radnika za poslovne svrhe. U cilju razvoja TRS –a, kao modernog računovodstveno-
financijskog uslužnog centra, nužno je podizanje razine stručnosti i znanja zaposlenika te tako
zajedno s ostalim kolegama 2014. godine stječem certifikat za ovlaštenog računovođu u udruzi
„Hrvatski računovođa“.