Novosti

natrag

Helena Požgaj

Trenutačno radim na poziciji rukovoditelja Poslovne jedinice održavanja matičnih podataka. Na
spomenutu poziciju došla sam krajem 2015. godine, centralizacijom održavanja ključnih matičnih
podataka iz Ine, d.d. u TRS d.o.o. Prije prelaska u TRS d.o.o., radila sam na poziciji vodećeg
stručnjaka za upravljanje ERP procesima na unapređenju kvalitete i standardizacije matičnih
podataka kroz svakodnevni rad i aktivno sudjelovanje u projektima INA Grupe. Svoju karijeru u INA
Grupi započela sam 2005. godine, na projektu implementacije SAP sustava.